You are currently viewing Бъди разумен на пътя!
Бъди разумен на пътя!

Безопасността на движението по пътищата е тема, която засягаме всеки ден. Високите скорости, невниманието на пешеходци и водачи, употребата на мобилни телефони по време на придвижване са само част от предпоставките за възникване на опасна, животозастрашаваща ситуация на пътя.

Всеки ден родителите изпращат децата си към училище с думите „Внимавай! Оглеждай се!“. Със същите думи учениците биват изпращани и от училище към своите домове. Но дали ежедневното „Пази се“ е достатъчно, за да опазим живота на децата си.

Учителите ежедневно обсъждат с учениците правилата за движение по пътищата в края на учебния ден и въпреки това продължаваме да ставаме свидетели на нелепи инциденти, които понякога костват живота ни.

За поредна година в община Ракитово беше организирано състезание по безопасност на движението по пътищата, чиято цел е да стимулира желанието на учениците да се информират и да спазват правилата за движение.

Участие в състезанието взе и отборът на ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково, чийто ръководител е г-жа Румяна Мастравчиева. Отборът се състои от четирима ученици, като тази година това бяха: Мартин Челепиев от 5. клас, Рая Мацанова и Ивелина Мастрафчиева от 6. клас и Мариян Караиванов от 7. клас. С общи усилия те успяха да
заемат второ място на общинския кръг, с което показаха, че нашите ученици достатъчно добре познават правилата за движение и ги спазват всеки ден.