You are currently viewing Денят на народните будители
Денят на народните будители

„О, неразумни юроде! Поради что се срамиш да се наречиш Болгарин… Или не са имали Болгаре царство и господарство. Ти, Болгарино, не прелщайся, знай свой род и язик… От целия славянски род най-славни са били българите… Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история.“

Паисий Хилендарски

Тези думи на Паисий Хилендарски от неговата „История славянобългарская“ и до днес отекват в българското съзнание, пробуждат националното самочувствие на един народ с хилядолетна история.

Паисий Хилендарски, Иларион Макариополски, Неофит Рилски, Васил Априлов, Петко Рачков Славейков, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Петър Берон, Найден Геров и още много знайни и незнайни будители на националното съзнание и на българския дух. Техните портрети, окачени в училищните коридори и класните стаи, гледат нас, напътстват ни и ни дават кураж и вяра.

Днес всеки уважаващ себе си учител, всеки уважаващ себе си деец на Словото е и будител. Те съумяват да докоснат умовете и сърцата ни и да ни поведат към една по-светла, напълно осъществима реалност. Мотивират ни да правим малки стъпки, но да не се отказваме. Да се пробуждаме за добрите идеи, да загърбим черногледството.

И тази година учениците и учителите от ОУ „Христо Ботев“ преклониха глава пред делото на народните будители. С кратка литературно-музикална програма учениците от 1., 5., и 7. клас отдадоха своята почит към великите българи от славното ни минало, както и към нас – учителите – съвременните будители.

„Да се знае, да се помни, че България е жива! На будителите скромни българинът китка свива“

Ангелина Жекова

Нека благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно – че будността е предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно.