You are currently viewing Ден на розовата фланелка 2024 г.
Ден на розовата фланелка 2024 г.

Тормозът в училище е сериозен проблем, който засяга не само личността на учениците, но и техните постижения в училище. Тормозът създава атмосфера на страх, възпрепятства процеса на учене и причинява дългосрочни психологически травми. Затова е от съществено значение да се предприемат мерки за спиране на тормоза в училище и за създаване на подкрепяща и приемаща среда за всички ученици.

За поредна година учениците и учителите от ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково се включиха в световния ден за справяне с тормоза в училище – Деня на розовата фланелка. С различни игри и забавни ситуации учениците показаха, че приемат различията помежду ни, но не приемат тормоза. С проведените мероприятия показахме, че всички ние се стараем да се обучаваме в една спокойна и сигурна среда.

Самият Ден на розовата фланелка ни припомня за необходимостта от уважение и толерантност. Той ни приканва да се ангажираме в борбата срещу тормоза и да работим за създаването на по-справедливо и разнообразно общество, където всеки може да се чувства приет и зачитан.

Ние казваме: Не на тормоза, но не за ден!