You are currently viewing Ден на ученическото самоуправление
Ден на ученическото самоуправление

   И тази година по традиция в ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково бе проведен Ден на ученическото самоуправление. Този ден бе малко по-различен за всички нас. Ученици от 5., 6. и 7. клас  успяха да се докоснат до професията „учител“.

   Да си учител не е професия, а призвание. Да си учител е предизвикателство и изпитание. Учителската професия е една от най-трудните и изисква постоянство и упоритост. Ако можеш да се справиш с предизвикателството да бъдеш мотивиращ учител, значи можеш да се справиш с всичко, с което се захванеш. В условията на 21. век, в богатата и все по-наситена информационна среда, в която живеят и се развиват днешните ученици, става все по-трудно да привлечеш вниманието им и да предизвикаш интерес у тях към науката.

   И все пак „младите учители“ успяха да привлекат вниманието на всички ученици, като им поставяха различни задачи, провеждаха дискусии и разчитаха на своя опит, за да разширят знанията и уменията на останалите.

„Преди да се докосна до учителската професия, аз не осъзнавах колко трудна и отговорна задача е. Учителите полагат много усилия, за да можем да научим и да знаем. И тези усилия не са еднократни – те правят това всеки ден, седмица, месец, цял живот.“

сподели Ивелина Мастрафчиева, която влезе в ролята на г-жа Бояджиева – учител по музика.

   Г-н Гивечев – директор на ОУ „Христо Ботев“, също имаше достоен заместник в лицето на Иван Ковачев, ученик от 7. клас. Той имаше задачата да следи за реда на протичане на учебния процес, след което изготви доклад за работата на „колегите си“, като оцени учебния процес като пълноценно протекъл и успешен.

„Да си учител никак не е лесно. Днес аз лично успях да усетя с какво са натоварени всеки ден. Когато гледаш отстрани, работата на учителите изглежда лесна, но всъщност е много, много трудна. Сега аз още повече уважавам своите учители за усилията, които полагат!“

пък сподели Рая Мацанова, ученичка от 5. клас, която влезе в ролята на г-жа Гарданска, учител на 2. клас.

   Всички млади учители научиха един ценен урок – учителят е най-важният човек в живота на всеки един от нас, затова трябва да го ценим, разбираме и уважаваме.