You are currently viewing Ден на ученическото самоуправление – 2024 година
Ден на ученическото самоуправление – 2024 година

Да бъдеш учител за един ден е преживяване, което оставя дълготраен отпечатък в съзнанието на ученика. Да застанеш на мястото на учителя си – нещото, което позволява на ученика да види света през очите на своя учител. По този начин ученикът има възможността да взема решения, да предава знания и да мотивира учениците.

Да бъдеш учител за ден може да те научи, че тази професия е повече от просто предаване на знания – тя вдъхновява, тя подкрепя и насърчава, тя формира бъдещето на всеки един от нас.

Чрез участието си в Деня на ученическото самоуправление учениците учат как да поемат отговорност за своите действия и как да работят заедно за подобряване на образователната среда за всички ни.

И тази година ние не изневерихме на традицията – по случай 9ти май – Ден на Европа, учениците отново имаха възможността да заемат местата на учителите си. Децата отново имаха възможност да покажат, че са отговорни, мотивирани и че могат да се справят с всякакви предизвикателства, застанали на пътя им.

След този вълнуващ ден малките „учители“ изразиха своята благодарност към нас – техните учители, защото видяха, че нашата работа не спира до това да предаваме знания, а също и да се грижим за тяхното изграждане като личности.