You are currently viewing Ден на ученическото самоуправление
Ден на ученическото самоуправление в ОУ "Христо Ботев" с. Дорково
Ден на ученическото самоуправление

На 9 май – Ден на Европа, в много училища в страната се провежда Ден на ученическото самоуправление. Тази година за пръв път такъв ден бе проведен и в ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково.

Целта на ученическото самоуправление е учениците да усвоят знания, умения и компетенции, да разберат по-добре същността на образователно-възпитателния процес, да станат по-отговорни, дисциплинирани и толерантни.

Ученическото самоуправление обхваща ученици само от 7 клас. Преди започването на учебните часове, избраният за директор ученик проведе работна среща, на която изясни целите на събитието и задълженията на преподавателите, а именно: да преподават учебния материал, да следят за отсъствия, по споразумение с учителя да поставят оценки, да провеждат разговори с ученици, родители и учители по възникнали проблеми и въпроси, да отговарят за дисциплината и изпълненията на дежурствата. Друга важна задача на ученика-директор, в лицето на Екатерина Бурева, беше да наблюдава работата на своите колеги по време на учебните занятия и да оцени тяхната работа. Тя трябваше да излъчи и награди най-добрия учител за деня.

Всички учители имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа. Учениците бяха развълнувани и щастливи, че техни връстници успяват да се справят с учебния процес. Учениците-учители успяха, макар и за кратко, да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.

Това ще стане традиция в нашето училище – всяка година ще се провежда ден на ученическото самоуправление.

Ден на ученическото самоуправление