You are currently viewing Дни на медийната грамотност в училищата в цялата страна
Дни на медийната грамотност в училищата в цялата страна

Във връзка с организирана кампания от Министерството на образованието и науката за популяризиране на медийната грамотност в училищата в периода 06.02.2018г. – 10.03.2018г. на 22.02.2018 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково се проведе урок с учениците от V и VI клас за включване в кампанията. Основната част от събитието беше подготвена и проведена от учителите в ЦДО Ели Трендафилова и Красимира Рамадан със съдействието на г-жа Румяна Мастравчиева – учител по български език и литература. В началото на събитието беше представена презентация на тема: „Дигитални умения“, която запозна учениците с основните принципи и умения, включени в игитално – медийната грамотност. Участниците бяха разделени на отбори и получиха по един казус, който трябваше да обсъдят и да достигнат до неговото решение. Капитаните на отборите изведоха правила за безопасно поведение в интернет, записани на постер. Казус за разрешаване имаше и публиката. Това събитие е поредица от инициативи, обединени в рамките на Национална кампания за медийна грамотност, приключваща на 10 март 2018 година. С провеждането на това мероприятие учениците получиха възможност да научат от кого да потърсят съвет или помощ при проблем в онлайн пространството, умения да намират, преценяват, използват и произвеждат правдива информация в изобилието от медийни и дигитални източници.