You are currently viewing Национално състезание „Лаборатория за изкуства“
Национално състезание „Лаборатория за изкуства“

Изобразителното изкуство представлява един от най-старите и най-мощните начини за изразяване на човешките емоции, идеи и култура. Една от основните функции на изобразителното изкуство е да визуализира невидимото. Художниците използват цветове, форми и линии, за да изразят вътрешни състояния, които често са трудни за предаване с думи.

Изобразителното изкуство не само украсява нашия свят, но и задълбочава нашето разбиране за себе си и за другите. То е огледало на човешката душа, което ни помага да видим отвъд повърхността и да открием красотата, болката, радостта и страданието, които са неразделна част от човешкия опит.

И тази година учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Дорково се включиха в националното състезание „Лаборатория за изкуства“. Нашата ученичка Илайза Рамадан успя да се пребори със стотиците млади художници и да представи нашето училище на национален кръг, който се проведе на 01. 02. И 03.06.2024 г. в град Бургас.

На 06.06.2024 г. заедно с учителя си по изобразително изкуство г-н Недко Мастравчиев присъстваха на „Ученическа Регионална Академия на успеха“, където Илайза бе наградена за постигнати високи резултати в национални състезания и олимпиади.

Ние се гордеем с нашата ученичка и се надяваме, че нейният успех ще бъде пример и ще мотивира повече ученици да успяват и през следващите години.