You are currently viewing Национално състезание по БДП
Национално състезание по БДП

Националното състезание по безопасност на движението по пътищата е ежегодно състезание, организирано от Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2023 г. на МОН. Целта на състезанието е да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност.

На 27.02.2023 г. бе проведен общинският кръг на състезанието, като домакини бяха СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово. Децата от ОУ „Христо Ботев“, с. Дорково се оказаха най-подготвени както в теоретичната, така и в практическата част и спечелиха призовото първо място. Отборът се състои от Рая Мацанова и Ивелина Мастрафчиева от 7. клас, Мартин Челепиев от 6. клас и Костадин Харизанов от 5. клас.

Поздравления за победителите и успех на областното състезание!