You are currently viewing „Ние вече сме грамотни!“ – Празник на буквите
„Ние вече сме грамотни!“ – Празник на буквите

Учебният календар е пълен с пъстри и цветни дни. Празниците, които отбелязваме през всяка учебна година, са много и различни, но най-вълнуващият за първокласниците е празникът на буквите. Той бележи успешното начало по пътя към знанието. Неусетно мина времето в изучаване на буквите и настъпи момента, в който всеки първолак може гордо да заяви: „Вече мога да чета и пиша!“
Букварът е първата най-важна книжка в живота на всяко дете. Той е ключът, който отваря вратата на познанието. Той е първото стъпало от дългата стълба на науката. Учениците се разделят с него без тъга, защото поемат читанката и тя става техният нов най-добър приятел.
Гостите на тържеството бяха въведени в света на буквите с много песни и танци. Г-жа Елена Йочева, класен ръководител на Ia клас, отправи поздрав към присъстващите и заедно с г-жа Велизара Двуякова, учител в ЦОУД, раздадоха свидетелствата за завършен първи клас.
Мили деца, днес вие поставихте края на едно приключение. Днешният ден бележи вашето успешно завършване на I клас. Вече сами можете да четете и пишете. Пожелаваме ви много успех по пътя към знанието. Бъдете упорити! Бъдете мечтатели! Успех!