You are currently viewing Ние вече сме грамотни!
Ние вече сме грамотни!

Празникът на буквите е важен ден за всеки първокласник. Този ден не е отбелязан в календара, но за първокласниците той наистина е празник – ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО!

След месеци на усилен труд, упоритост, много прочетени и изписани страници, най-после дойде време за забавление. Въпреки трудностите, през които преминаха и учители, и ученици, и родители, всяко дете вече познава всички букви от нашата азбука, може да чете и пише, познава числата до 20 и може да смята свободно с тях.

С песни, стихотворения и много вълнение учениците поздравиха гостите на своето тържество. Те представиха и драматизация на приказката „Дядо вади ряпа“. Освен да четат, първолаците показаха, че могат и да смятат.

Г-жа Елена Гивечева, класен ръководител на Iа клас, отправи поздрав към учениците и гостите на тържеството, а заедно с г-жа Сузана Мутафалова, учител в ЦОУД, връчиха и свидетелствата за завършен I клас.

Мили деца, всеки ден вие показвахте своите знания и умения. Сякаш беше толкова отдавна онзи ден, в който вие за пръв път прекрачихте прага на училището. С много усърдие изучихте всички буквички – 30 на брой, преживяхте радостни и тъжни моменти, но никога не се отказахте от потребността да се научите да четете и пишете добре. Пътят към знанието е дълъг и труден, но вие ще успеете да го извървите. Успешно пътуване!