You are currently viewing НИЕ ПРИЕМАМЕ!
НИЕ ПРИЕМАМЕ!

Всяка година на 21ви март отбелязваме международния ден на хората със синдром на Даун. Синдромът на Даун е генетично обусловено състояние, което води до различни степени на интелектуално и физическо увреждане. Въпреки това тези хора обогатяват обществото ни с уникални таланти, способности, любов и много усмивки.

Този ден показва на обществото, че всички ние сме различни, но с равни права. Ние трябва да се стремим към създаването на среда, където тези хора да могат да развиват своите умения, да бъдат активни членове на обществото и да се чувстват приети и ценени.

Учениците и учителите от ОУ „Христо Ботев“, с. Дорково показват своята подкрепа към слънчевите хора, като обуват най-шарените си чорапи. И тази година не прави изключение – пъстро и цветно стана училището ни днес – за да покаже на учениците, че и светът е такъв – шарен и разнообразен.

Международният ден на хората със синдром на Даун ни припомня, че различието е източник на богатство, а не на разделение. Той ни вдъхновява да работим заедно за изграждането на по-справедливо общество, където всеки човек има правото да бъде приет и уважаван, независимо от своите способности или ограничения.