You are currently viewing Опознай Родината, за да я обикнеш!
Опознай Родината, за да я обикнеш!

България – късче земя с вековна история. България е земя, която пленява със своята природна и културна красота. България е страна на контрастите, където древното и модерното съжителстват в хармония. Тя е място, където всеки може да открие нещо за себе си – било то спокойствието на природата, богатството на историята или топлината на гостоприемството. Красотата на България е не само в нейните пейзажи и архитектура, но и в духа на нейния народ, който пази и предава традициите и обичаите си.

Тази година нашето училище получи финансиране по НП „България – образователни маршрути“ и успя да реализира ученическа екскурзия с учебна цел по маршрут Дорково – Банско – Сандански. Получените знания чрез преживяване извън училището допринасят за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им възпитание, както и за придобиване на трайно, интегрирано знание.

Образователните маршрути в България предлагат уникална възможност за обогатяване на знанията и културното възпитание. Те са мост между миналото и настоящето, който ни помага да разберем по-добре историята и културата на нашата страна, и същевременно ни вдъхновяват да се грижим и пазим това безценно наследство.