You are currently viewing Осем финалисти в Националното състезание  музикална игра „Ключът на музиката“ 2018 г. от ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково
Осем финалисти в Националното състезание музикална игра „Ключът на музиката“ 2018 г. от ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково

Националното състезание „Ключът на музиката“ се проведе на 24 март в Академия за музикално и танцово изкуство (АМТИИ) в Пловдив. То е организирано от МОН. Състезанието се провежда в три кръга: общински, областен и национален.

В общинския кръг на състезанието се явиха 50 ученици от училището, като за областния се класираха 15. От тях с над 72 точки за националната надпревара  се класираха 8 ученици:  Спас Шошев от IV „а“ клас, Лора Кюркчиева от V „а” клас, Даниел Малехунов, Магдалина Кадинова, Андреа Пеева, Екатерина Бурева от VI“а“ клас, Йоанна Овчарова, Стояна Кининчева – VI „б“ клас.

Състезанието има два доста сложни раздела: първият включва задачи с прозвучаване на музика, а вторият – задачи от теоретичните познания на учениците по музика. Максималният брой точки е 90.

Това е голямо постижение за училището, което за втора поредна година излъчва 8 финалисти. Учениците, които са достигнали до националния кръг не се занимават допълнително с музика. Учителката, която ги подготвя е г-жа Нина Захова.

Пазардишка област беше представена общо от 41 ученици от 4 до 7 клас,  от които 8 са от Дорково.

Тази годинa в националния кръг взеха участие 928 ученици от 4 до 7 клас от всички 28 области на България.

Всички участници получиха грамоти за активно участие и постигнати отлични резултати в състезанието по музика „Ключът на музиката“ 2018 г. и статуетки във формата на ключ сол.