You are currently viewing Отбелязваме Деня на народните будители
Отбелязваме Деня на народните будители

Денят на народните будители е празник на културното наследство и образованието, който се отбелязва в много страни по света, за да се спомене за значими фигури, които са допринесли за обогатяването на културата и образованието на нацията. В мнозина от тези държави този празник се празнува на различни дати и с различни имена, но идеята зад него е една и съща – да се почете работата на тези, които са оказали значително влияние върху културата и образованието на обществото.
В България Денят на народните будители се отбелязва на 1 ноември всяка година. Това е денят, в който отдаваме почит на личности като Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Неофит Рилски, Петър Берон и много други, които са се отличили със своя принос към българската култура и образование.
И тази година учениците и учителите от ОУ „Христо Ботев“ отдадоха своята почит към знайните и незнайни български будители с кратка литературно-музикална композиция, в която взеха участие учениците от 7. клас и 2. клас.
Денят на народните будители ни напомня, че образованието и културата са ключови фактори за развитието и просперитета на една нация. Този ден ни призовава да уважаваме и подкрепяме образованието и културата в нашата страна и да се вдъхновяваме от примера на великите народни будители.