По коледа се случват чудеса – Велислава Шошева
ДорковоЛого2023_150p

По коледа се случват чудеса

И камбанен звън
се чу навън,
и тропот на копита
учуди всички дечица.

Глас на старец чу се
„хо, хо , хо“ и всички
бързо скочиха от радост,
че подаръци ще им
даде белобрадият човек.

Скочи от шейната,
в тази, в онази къща
по един подарък пусна.
И радост се усети
във всяко едно дете.

Велислава Шошева VI клас