По коледа се случват чудеса – Виктория Паральова
ДорковоЛого2023_150p

По коледа се случват чудеса

В студената зимна нощ едно зайче си седяло в хралупата. По едно време видяло нещо в далечината да блести. Ами да, това била „Коледната звезда“! В коледната нощ зайчето било самотно, пожелало си да има другар. Покрай хралупата минало едно момче, бездомно, замръзнало от студ. То видяло зайчето и дошло при него в къщичката му.

– Да – казало си зайчето. – Това е коледната магия. Да намериш приятел, когато си самотен.

Зайчето и момчето се сгушили един в друг и дълго си говорели. Радвали се, че вече са си намерили приятел.

В коледната нощ всеки получава това, от което има нужда.

Виктория Паральова VII клас