Родопски полъх – Илайза Рамадан
ДорковоЛого2024

Родопски полъх,
щом докосне ти косите,
усещаш топлотата на дедите,
оставили ни красота в душите.

Очите си щом затворя
пред мен се отваря Райска врата,
тишината се спуска нежно
над красивите поля.

Цветята горски с аромати диви,
бягат и играят по полята красиви,
нежни, леки, закачливи
и към слънцето поглеждат срамежливи.

Хор от птички чурулика,
а реката тихичко си блика ,
нивите са пълни с класове,
а слънцето грее над яркото небе.

Полъхът на Родопите е магия,
която с вечната си красота е стихия,
тук сърцето бие силно,
а спомените нахлуват изобилно.

Тук времето стои символ на векове,
а Дорково се е скрило в красивите склонове ,
съхранило спокойствието на нашите родове,
с песните по Родопа то ще се зове.

В Дорково село , спокойно и тихо,
Родопският полъх от всякъде блика,
в горите сякаш времето спи,
а в душата ни проникват най-смелите мечти.

Илайза Рамадан VI a клас 2024 г.