You are currently viewing Световен ден на Земята
Световен ден на Земята

Денят на земята е международен празник, отбелязван всяка година на 22 април от милиони хора по света. Климатичните промени, глобалното затопляне, обезлесяването, застрашените животински видове, замърсените води и почви – това са само част от проблемите, пред които сме изправени ежедневно.

Ние сме тези, които могат да помогнат на нашата планета. Всичко е в наши ръце. Времето за това е тук и сега. Когато мислим за природата и нейното опазване, ние всъщност мислим и за нашето бъдеще.

Всеки един от нас е отговорен за това как ще бъдат възпитани бъдещите поколения. Затова в ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково „Денят на Земята“ беше отбелязан подобаващо, като това беше един добър пример какво можем да направим, за да опазим природата чиста. Под ръководството на г-жа Красимира Рамадан и г-жа Ели Трендафилова учениците от 5. и 6. група в ЦОУД проведоха редица дейноси, с които по забавен начин показаха, че са съпричастни към проблемите, пред които е изправена нашата планета. Дейностите започнаха с викторина, в която оживено вземаха участие всички ученици. Последваха някои забавни игри, сред които: „Лов за съкровище в задния двор“, „Почистете поляната“, „Ръчна количка“, „Полей дървото“, „Разделно събиране на отпадъци“. Забавата за децата беше пълна, но най-важният урок, който научиха, е, че от нас зависи „здравето“ на нашата планета.

Не само в Деня на Земята, но и всеки ден от годината можем да полагаме грижи, за да опазим околната среда, като озеленяваме местата, които обитаваме, и ги почистваме редовно, събираме отпадъците разделно. Домът не е само четири стени. Той е цялата планета Земя, за която трябва да се чувстваме отговорни.