Силата на думите – Петър Герасимов
ДорковоЛого2023_150p

Силата на думите

    „Словото е пълководец на човешката сила !“

Владимир Маяковски

Някои хора мислят, че с думите човек може само да се изразява и те не значат нищо, но всъщност думите имат голяма сила. С тях можем да влияем на хората. Словата са едно много силно оръжие, което хората използват за различни цели.

С течение на вековете силата на думите се е усилвала с развитието на езиците. Колкото повече са се разпространявали езиците, толкова по-добре хората са използвали силата на думите, за да влияят – било то положително или отрицателно.

С времето са се завършили личности, които със своите слова са успявали да оказват голям ефект върху хората. Така това променяло хода на историята. Такива персони са: Мартин Лутер, който със своите ораторски умения успял да предизвика огромно религиозно движение, наречено протестантизъм; древногръцки философи като Платон , Сократ и Аристотел; Маргарет Тачър ( с прякора си „ Желязната лейди “ ), станала първата жена министър-председател в историята на Обединеното Кралство. Такива велики умове са писали история. С помощта на своите силни думи , разбира се, не всеки би могъл да влияе.

Човекът е социално същество, което общува с хората, и понякога съзнателно или не ние успяваме да нараним някого със силни слова, които рефлектират върху психиката малко или много.