You are currently viewing 173 години от рождението на Христо Ботев
173 години от рождението на Христо Ботев

На 06.01.2021 година ОУ „Христо Ботев“ чества 173 години от рождението на Христо Ботев.