Клуб-Българско хоро с ръководител В.Котулова

Клуб-Дорково и волейбола заедно с ръководител Санкев

Клуб-Футболни надежди с ръководител А.Гивечев

Клуб-Мултимедийни презентации, клипчета с ръководител Е.Ананиева

Клуб-Приказен свят с ръководител Е.Гивечева, И.Марудина

Клуб-Зелени алтернативи с ръководител К.Гарданска

Студио-Театрално студио с ръководител Р.Василева

Секция-Еко-раница с ръководител Ц.Дангов

Клуб-Песен без граници с ръководител E.Бояджиева

Клуб-Историята на моето селище с ръководител Е.Йочева

Клуб-Историята на моето селище с ръководител М.Герасимова