Футбол ръководител Ангел Гивечев

Виртуална разходка из континентите ръководител Анна Мацанова

Български език и литература I клас ръководител Елена Гивечева

Екозащитници ръководител Цанко Дангов

Българско хоро ръководител Велислава Котулова

Български език и литература IVа клас ръководител Елена Йочева

Български език и литература IVб клас ръководител Миглена Герасимова

Изобразително изкуство ръководител Недко Мастравчиев