Съобщение 17.03.2020 г.

             

  1. АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ 
  2. Отворете сайта portal.office.com 

Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg и щракнете „Напред“. 

  1. Въведете паролата и щракнете „Влизане“. 

Паролата, която Ви е предоставена от училището, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола. 

Новата паролата, която ще въведете трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри

  1. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти Въведете нова парола и щракнете „Влизане“. 
  2. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. 

Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая – Teams. Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично към вашия профил. 

За работа с платформа Microsoft Teams, моля вижте допълнителните инструкции, видеа и помощни материали на адрес https://edu.mon.bg/. Сайтът е достъпен единствено след вход през индивидуалните профили. 

Създаден е помощен център за училищата с няколко нива на поддръжка. При възникнали въпроси, моля свържете се с Help Desk на телефон: 0876 126 118. Всички случаи ще бъдат приети и съответно препратени към подходящите технически и експертни лица за допълнително съдействие.

Съобщение 16.03.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,
Считано от 17.03.2020 г. БНТ 2 се превръща временно в образователен канал, като
уроците в ефира ще се излъчват от 9:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа.

Директор: Ангел Гивечев

Съобщение 16.03.2020 г.

  

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

∙             Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

∙             Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

∙             Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

∙             Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

∙             Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

∙             Насърчавайте детето да бъде активно.

∙             Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

∙             Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

∙             Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

∙             Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Съобщение 14.03.2020 г.

                Уважаеми ученици и родители,

              Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, ОУ „Христо Ботев“ Дорково въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г.     

              Учебният процес в ОУ „Христо Ботев“ ще се провежда при спазване на утвърденото седмично разписание за ІІ срок на учебната 2019/2020 г. и актуализиран дневен режим, който е поместен на сайта на училището: https://ou-hr-botev-dorkovo.com/дистанционно-обучение/. Учителите ще използват функционалностите, които предоставя електронният дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. На педагогическите специалисти е осигурена възможност за избор по отношение на прилаганите подходи и използваните учебни материали и ресурси – разработки на уроци, работни листове, таблици със систематизирана учебна информация, презентации, филми и др. и поставяне на конкретни индивидуални и/или групови задачи.

            Всеки класен ръководител и педагогически специалист има задължението своевременно да ви предоставя необходимата допълнителна информация.

Директор: Ангел Гивечев

112 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Училището днес!

Вече 110 години ОУ „Христо Ботев” е огнище на знание и родолюбие. Според мярата за живот на една образователна институция тези години означават няколко много важни неща: първо – завидна история, второ – богат опит и трето – утвърдени традиции в културно-просветната дейност.

Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково