113 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Училището днес!

Вече 113 години ОУ „Христо Ботев” е огнище на знание и родолюбие. Според мярата за живот на една образователна институция тези години означават няколко много важни неща: първо – завидна история, второ – богат опит и трето – утвърдени традиции в културно-просветната дейност.

Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково