You are currently viewing Денят на ученическото самоуправление – 2022 година

Денят на ученическото самоуправление – 2022 година

„В какво се състои разликата между добрите и великите учители? Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел.“

Мария Калас

Учителят – човекът, който ни учи на нещо ново всеки ден. И тези нови знания са не само хилядите въпроси, пряко свързани с предмета, който преподава, но и с въпросите от живота. Учителят е човекът, който ни обогатява със знания, разширява нашето мислене и ни помага да определим нашето място в живота.

Да си учител в днешния бурен свят е предизвикателство и изпитание. Учителската професия е една от най-трудните и изисква постоянство и упоритост. Свидетели сме на една все по-богата и по-наситена информационна среда, затова и за днешните учители е все по-трудно да привлекат вниманието на учениците и да предизвикат интерес у тях към науката. Учителят в днешно време е не само педагог, но и психолог, приятел, изповедник.

За да стимулираме нашите ученици и да направим училищната среда интересна и приятна, ние – учителите от ОУ „Христо Ботев“, за поредна година поверихме на нашите ученици задълженията си… Макар и само за ден. Ученици от 5., 6. и 7. клас отново успяха да усетят атмосферата на класната стая, застанали „от другата страна“ – от страната на учителя. Всички ученици, които заеха нашите места, се представиха достойно, като съумяха да привлекат вниманието на съучениците си и да предадат материала лесно и интересно. Тяхната работа бе наблюдавана и оценена от Илия Санкев, ученик от 7. клас, който влезе в ролята на директор.

Най-важното нещо, което младите учители осъзнаха, е, че за да бъдеш добър учител, е необходимо да обичаш това, което правиш, и тези, на които преподаваш.

Ето и какво споделиха някои от участниците:

„За мен беше удоволствие да бъда учител. Макар и закратко разбрах, че това е доста сложна и отговорна професия. В този ден се уверих, че да си учител не е просто професия, а призвание. Трябва да бъдем благодарни за това, което учителите ни дават като знания и за това, че винаги можем да имаме тяхната подкрепа, както и отговор на всеки въпрос.“

Ивелина Мастрафчиева, 6. клас

„Учителската професия не е просто професия, а призвание. Всекидневно учителите се изправят пред много трудности. За мен беше удоволствие да се впусна в това приключение за един ден.  Разбрах, че учителите са хора, които играят важна роля в живота на всяко дете. За мен беше гордост да бъда една от тях.“

Ивана Кининчева, 6. клас

„Преди да застана пред учениците, аз си мислех, че е лесно да си учител. Но в момента, в който се изправих пред тях, разбрах, че това не е никак лесна задача. Учениците задават хиляди въпроси, на които учителят винаги трябва да е готов да отговори.“

Виктория Паральова, 5. клас