You are currently viewing Ден на розовата фланелка 2023 г.
Ден на розовата фланелка 2023 г.

Във всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Много деца биват тормозени в училище ежедневно. За съжаление много от случаите на тормоз остават скрити. Причината за това – отправена заплаха, в случай че истината излезе наяве. А и самите тормозени деца често изпитват неудобство да споделят с учителите и с родителите си онова, което им се е случило или системно продължава да им се случва.

По-лошото е, че когато има свидетели на подобни случаи, те остават безучастни и не изразяват съпричастност не само в момента, но и след това. Свикването с проявения тормоз е не просто израз на отсъствие на съчувствие, но по-нататък подобно безразличие позволява на тормоза да бъде възприеман като нещо нормално. И поради тази причина можем да не се впечатляваме и да го отминаваме.

Истината е, че прикриването или пренебрежимото отношение към проявленията на тормоз в училище може да има тежки последствия за жертвите на подобно отношение. Психолози твърдят, че той е една от причините за самоубийства сред тийнейджърите. Затова не трябва да оставаме безучастни, когато станем свидетели на тормоз не само в училище, но и извън него.

И тази година учениците и учителите от ОУ „Христо Ботев“ казаха „Не на тормоза“, като облякоха розовите си фланелки в знак на съпричастност и протест към тормоза в училище.

Нека не чакаме “световен ден”, за да бъдем добри, празник – за да обичаме, и загуба, за да признаем чувствата си…! Света вероятно ще е далеч по-поносим, ако обичаме и сме по-добри ВСЕКИ ДЕН!