You are currently viewing Деца помагат на деца
Деца помагат на деца

ОУ „Христо Ботев“ се включи в кампанията „Деца помагат на деца“. Това е
съвместна благотворителна инициатива на МОН и Български червен кръст в подкрепа на българските неделни училища в Украйна.

Срокът за събиране на средства беше изключително кратък, но учителите и
учениците от нашето училище успяха да се мобилизират и да помогнат. Беше събрана сумата от 1021 лв., с която бяха закупени хигиенни материали и ученически пособия.

Изказваме своите благодарности на всички, които се включиха и помогнаха!
Знайте, че и най-малкото добро, което направите, ще ви дойде на помощ тогава, когато най-малко очаквате! Бъдете добри!