You are currently viewing Интерактивно пролетно състезание
Интерактивно пролетно състезание

На 17.04.2019 г. учениците от V и VI група за ЦДО при  ОУ „Христо Ботев“ с.Дорково, провериха своите знания и умения в атрактивно състезание на тема „Пролетни празници“.

            На произволен принцип от учениците бяха излъчени два отбора по 5 души.  За всички ученици в залата предизвикателство бяха занимателните игри и задачи, групирани в няколко кръга: „Кръстословици“, „Съвпадащи двойки“, „Текст с избираем отговор“, „Разпознаване на изображения“ ,“Решетка с думи“, „Задача за групиране“ и др. Задачите бяха подготвени с помощта на платформите Smart Classroom и LearningApps.org . Учениците участваха ентусиазирано и се представиха успешно, като разликата в резултатите на отборите беше незначителна.

            Състезанието беше подготвено и реализирано от учителите в ЦДО Красимира Рамадан и Ели Трендафилова. 

This Post Has One Comment

  1. Лилия Чаушева

    Радвам се, че след като минаха обучението колегите за създаване на упражнения с добавена ралност /AR/ създадоха свои упражнения и приложиха в учебния процес. Много добър и позитивен педагогически екип. Мотивирани са и работят с желание. Пожелавам ви бъдещи постижения с добавена реалност.

Comments are closed.