You are currently viewing Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в границите на територията на община Ракитово
Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в границите на територията на община Ракитово

От малки се учим, че трябва да пазим околната среда – трябва да се грижим тя да е чиста и да намалим вредните си навици, с които й вредим. Колкото и да изследваме и пазим природата, винаги ще остане една част от нея, която ще остане загадка. Природата е прекалено сложна и съвършена, за да знаем всичко за нея. Тя ни удивлява със силата си и красотата на творенията си. Тя може да бъде сравнена с художник, но нейната „четка“ е много по разнообразна и креативна от тази на художника.

Красотата на природата в България е безкрайна, но за да я видят, опознаят и опазват младите хора трябва да бъдат информирани и възпитавани в тази насока още от най-ранна детска възраст.

В тази връзка и по повод участието си по проект „Политики за младежта в сферата на околната среда“, Българско пещерно дружество Ракитово проведе редица мероприятия с цел информиране, опазване и популяризиране на голям карстов район в териториалните граници на община Ракитово.

На 27.10.2022 г. членовете на пещерното дружество представиха на вниманието на учениците от ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково фотоизложба, свързана с пещерното дело, опазването и проучването на подземните природни забележителности в родния край.

На 21.11.2022 г. във връзка с изпълнение на планираните дейности по проект „Политики за младежта в сферата на околната среда“ към МОСВ и РИОСВ – Пазарджик Българското пещерно дружество Ракитово презентира дейността си и проведе беседа с нашите ученици. Целта на проекта е да достигне до повече млади хора и те да бъдат ангажирани с опазването на околната среда и водите. Учениците внимателно изгледаха презентацията, а след това задаваха въпроси, на които отговаряха Димитър Проданов и Стойчо Зарев – председатели на БДП Ракитово.

На 26.11.2022 г. под ръководството на г-н Михаил Узунов 15 ученици от ОУ „Христо Ботев“ посетиха пещерите Ледникът и Лепеница. Заедно с посещението на пещерите учениците си направиха и есенна разходка. По пътя за Лепеница децата спряха за кратко до входа на пещера Ледникът, където получиха допълнителна информация, свързана с местоположението на пещерата, как е открита, колко е дълга и как изглежда отвътре.

След като пристигнаха до пещера Лепеница, учениците бяха разделени на две групи и заедно с пещерните водачи Ангел Гагов, Нора Гагова и помощник-водачите Димитър Проданов, Стимка Мирова, Стефка Нейчева, Дуейн Доран и Емир Козу влязоха навътре, за да разберат как точно се е образувала пещерата, какви животни живеят вътре и колко е дълга подземната река.

Когато излязоха навън, децата сияеха от вълнение и дадоха израз на своите емоции, породени от току-що приключилото пещерно приключение и несравнимата подземна красота.

Поемайки по обратния път, учениците си обещаха да пазят природата непокътната и да я опознават все повече, за да може тя да бъде наше вдъхновение още дълги години.