You are currently viewing Четенето – ключ към познанието
Четенето – ключ към познанието

„Един час прекаран в четене, е час, откраднат от Рая.“

Тома Уортън

Четенето е не просто дейност, а по-скоро пътека, която ни води към безкрайни възможности за разширяване на ума и душата. Четенето е средство за самоусъвършенстване и развитие. Чрез него ние подхранваме своята душа и по-лесно успяваме да разберем другите. Четенето разширява нашата перспектива и ни предоставя нови прозрения и разбирания за света около нас. То ни учи да мислим критично, да анализираме информацията и да разгръщаме своя потенциал за творчество и иновация.

Словото, от своя страна, е най-силното оръжие, с което хората разполагат. То притежава безграничен потенциал за промяна и влияние. От първите изречени думи на човечеството до съвременната епоха на комуникация, словото остава неизменно средство за изразяване на мисли, чувства и идеи. В своята кратка, но богата история, то е преминало през различни етапи на развитие, но винаги е оставало като ключов инструмент за промяна и просветление.

С настъпването на пролетта и наближаването на най-любимите празници на словото и книгата, чувстваме как се събужда не само природата, но и нашата жажда за откриване на нови приключения и идеи, които ни даряват книгите.

В изпълнение на Училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2023/2024 г. и Месецът на книгата, който традиционно отбелязваме от 23-ти април – Световен ден на книгата и авторското право, до 24-ти май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, днес в нашето училище се проведе образователна беседа и практикум на тема „Четенето – ключ към познанието“ с участието на доц. д-р Фани Бойкова и гл. ас. д-р Красимира Танева, преподаватели към катедра „Българска литература и теория на литературата“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Децата бяха разделени на две възрастови групи. Първата група бе от учениците от I-IV клас, които с помощта на доц. д-р Фани Бойкова изработиха прекрасни книжки и сътвориха чудни приказни герои, като ни разказаха техните приключения, а децата от V-VII клас взеха участие в беседа заедно с д-р Красимира Танева, където бяха обсъдени едни от най-популярните български произведения, а тяхното съдържание – пречупено през призмата на съвременното виждане на децата. Денят беше вълнуващ както за учениците, взели участие в инициативите, така и за колегите, които почерпиха интересни идеи и с удоволствие биха приложили в своята работа.

Важно е да запомним едно – всяко докосване до КНИГАТА е едно вълшебно пътуване в света на знанието, защото КНИГАТА е приятел, който ще бъде винаги до нас – и в добри, и в трудни моменти, и ще ни съпътства през целия живот.

Колективът на ОУ „Христо Ботев“ иска да изкаже своите огромни благодарности на нашите гости, че приеха нашата покана! Ще ги очакваме отново!