You are currently viewing 144 години свободна България
144 години свободна България

Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“

Васил Левски

В многовековната история на българския народ има много дати, които ние добре помним. Има дати, които са запечатали гордост и слава. Има дати, които ще помним с мъка и покруса. Една от най-светлите, най-забележителни дати е 3ти март – денят, в който беше възродена българската държава.

За нас, българите, 3ти март трябва да бъде датата, въплъщаваща едно ново начало. На този ден е направена онази първа политическа крачка, заради която са дали живота си хиляди верни синове на България. Този ден ни показва, че жертвите от Априлското въстание не са били напразни, че хилядите доброволци, които са загинали не са дали живота си напразно. Нима това не е достатъчна причина за гордост и чест? Датата 3ти март отбелязва възкресението на един народ, който близо 500 години е бил без своя политическа и духовна свобода, народ, подложен на мъчение и унищожение.

3ти март е дата, която можем справедливо да определим като граница, като своеобразен водораздел между две епохи в нашето развитие – епохата на робството, на националното възраждане, на борбите за национално освобождение и между епохата на самостоятелен политически живот. Тази дата е апогеят на многовековната борба на българския народ за национално освобождение и суверенно развитие. Това е победата на един неукротим дух – свободолюбивия дух на българина.

И тази година 3ти март бе отбелязан тържествено при спазване на всички противоепидемични мерки. Г-н Николай Ковачев, кмет на с. Дорково, приветства гостите на тържеството по случай националния празник на България. Учениците от 6. клас при ОУ „Христо Ботев“ поздравиха всички с кратка литературно-музикална програма. Илияна Бабечка отправи своя поздрав с песента „Притури са планината“, съпроводена от танц от момичетата от 4. клас. В тържеството взеха участие и самодейните певци и танцьори от ансамбъл „Овчарска песен“.

Нека всеки българин да носи в сърцето си винаги песента за суровите войни и за своите деди, които ни дариха най-скъпото богатство – свободата!

Честит празник!