Група за занимания по интереси "Пея и танцувам" с ръководител Екатерина Бояджиева

Група за занимания по интереси "Английски език" с ръководител Елена Овчарова

Група за занимания по интереси "Природата около нас" с ръководител Джемиле Бозева

Група за занимания по интереси "Народни танци" с ръководител Велислава Котулова

Група за занимания по интереси "Волейбол" с ръководител Михаил Узунов

Група за допълнително обучение "Български език и литература - 4 а клас" с ръководител Елена Гивечева

Група за допълнително обучение "Математика - 4 а клас" с ръководител Елена Гивечева

Група за допълнително обучение "Математика - 5 а клас" с ръководител Мая Сиракова

Група за допълнително обучение "Български език и литература - 3 а клас" с ръководител Елена Йочева

Група за допълнително обучение "Български език и литература - 1 б клас" с ръководител Миглена Герасимова