113 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Съобщение 27.11.2020 г.

      Уважаеми родители, скъпи ученици,

Във връзка с т. 1 от Заповед №РД 01 – 677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за преустановяване на присъствените учебни занимания и Заповед №РД 09 – 3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че считано от 30.11.2020 г. (понеделник) до 21.12.2020 г. (понеделник) вкл. всички ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Дорково (І – VІІ клас) преминават към обучение от разстояние в електронна среда.

     Синхронното обучение от разстояние в електронна среда ще бъде организирано и провеждано чрез електронната платформа Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 г. и актуализиран дневен режим (Заповед №197/27.11.2020 г.), който е поместен на сайта на училището: https://ou-hr-botev-dorkovo.com/.

 

Уважаеми родители,

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Информирам ви, че съгласно последните изменения в нормативната уредба при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, се поставят отсъствия в съответствие с чл. 83 от Правилника за дейността на училището.

 

Апелирам към Вас:

–   да осигурите на учениците (според възможностите си) необходимите технически и технологични условия за пълноценното им участие в обучението от разстояние в електронна среда;

–   да осигурявате редовното им участие в обучението и своевременно да уведомявате класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини;

–  да съдействате за спазването на правилата за провеждане на обучението.

Пазете себе си и своите близки!

Бъдете здрави!

Директор: Ангел Гивечев

Съобщение 17.03.2020 г.

             

  1. АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ 
  2. Отворете сайта portal.office.com 

Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg и щракнете „Напред“. 

  1. Въведете паролата и щракнете „Влизане“. 

Паролата, която Ви е предоставена от училището, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола. 

Новата паролата, която ще въведете трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри

  1. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти Въведете нова парола и щракнете „Влизане“. 
  2. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. 

Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая – Teams. Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично към вашия профил. 

За работа с платформа Microsoft Teams, моля вижте допълнителните инструкции, видеа и помощни материали на адрес https://edu.mon.bg/. Сайтът е достъпен единствено след вход през индивидуалните профили. 

Създаден е помощен център за училищата с няколко нива на поддръжка. При възникнали въпроси, моля свържете се с Help Desk на телефон: 0876 126 118. Всички случаи ще бъдат приети и съответно препратени към подходящите технически и експертни лица за допълнително съдействие.

Съобщение 14.03.2020 г.

                Уважаеми ученици и родители,

              Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, ОУ „Христо Ботев“ Дорково въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г.     

              Учебният процес в ОУ „Христо Ботев“ ще се провежда при спазване на утвърденото седмично разписание за ІІ срок на учебната 2019/2020 г. и актуализиран дневен режим, който е поместен на сайта на училището: https://ou-hr-botev-dorkovo.com/дистанционно-обучение/. Учителите ще използват функционалностите, които предоставя електронният дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. На педагогическите специалисти е осигурена възможност за избор по отношение на прилаганите подходи и използваните учебни материали и ресурси – разработки на уроци, работни листове, таблици със систематизирана учебна информация, презентации, филми и др. и поставяне на конкретни индивидуални и/или групови задачи.

            Всеки класен ръководител и педагогически специалист има задължението своевременно да ви предоставя необходимата допълнителна информация.

Директор: Ангел Гивечев