112 години Основно Училище "Христо Ботев" с.Дорково

Съобщение 14.03.2020 г.

                Уважаеми ученици и родители,

              Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, ОУ „Христо Ботев“ Дорково въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г.     

              Учебният процес в ОУ „Христо Ботев“ ще се провежда при спазване на утвърденото седмично разписание за ІІ срок на учебната 2019/2020 г. и актуализиран дневен режим, който е поместен на сайта на училището: https://ou-hr-botev-dorkovo.com/дистанционно-обучение/. Учителите ще използват функционалностите, които предоставя електронният дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. На педагогическите специалисти е осигурена възможност за избор по отношение на прилаганите подходи и използваните учебни материали и ресурси – разработки на уроци, работни листове, таблици със систематизирана учебна информация, презентации, филми и др. и поставяне на конкретни индивидуални и/или групови задачи.

            Всеки класен ръководител и педагогически специалист има задължението своевременно да ви предоставя необходимата допълнителна информация.

Директор: Ангел Гивечев