Клуб-Български народни танци с ръководител В.Котулова

Клуб-Волейбол с ръководител Санкев

Клуб-Футбол с ръководител А.Гивечев

Клуб-Виртуална екскурзия из България с ръководител Е.Ананиева

Клуб-Детски театър-Малък актьор с ръководител Е.Гивечева, И.Марудина

Клуб-Знам и мога с ръководител К.Гарданска

Студио-Добър съм! Пея, танцувам, творя! с ръководител Р.Василева

Секция-Еко-раница с ръководител Ц.Дангов