You are currently viewing We are happy! We speak English!
We are happy! We speak English!

Изучаването на английски език от ранна детска възраст е от съществено значение в съвременния свят. Английският е един от най-разпространените езици и служи като международен език за комуникация, което го прави изключително ценен за всеки, който желае да се развива както личностно, така и професионално.

Да знаеш английски език в съвременния свят несъмнено отваря пред нас много врати. Затова е важно в училище учениците да получат възможно най-добри познания по този чужд език.

Днес учениците от IV клас при ОУ „Христо Ботев“ представиха тържество на английски език. Те пяха, разказваха за себе си и семействата си, показаха знания за заобикалящия ги свят, разказаха на публиката за професиите в нашето общество, за своите домашни любимци и за много други неща.

Гости на тазгодишното тържество бяха учители от общините Ракитово и Велинград, както и учители от нашето училище. Целта на отправената покана към тях беше да покажем добри практики, с които да постигнем по-висока мотивация у учениците при изучаване на английски език.

Благодарим на гостите, че уважиха празника ни! Ще ги очакваме отново!